Skuteczna komunikacja – skuteczny zespół
Program grupowy

Cele programu

To autorski program, dzięki któremu kadra zarządcza jednej organizacji otrzyma jednakowe narzędzia i rozwiązania w zakresie zarządzania zespołami.

Program pozwoli zbudować spójną dla organizacji filozofię komunikacji niezbędnej do zarządzania zespołami.

 • Pozwala każdemu managerowi na indywidualny rozwój w zakresie jego potrzeb KOMUNIKACYJNYCH związanych z zarządzaniem zespołem.
 • Dostarcza wiedzy i narzędzi niezbędnych do sprawowania funkcji zarządczych W ZAKRESIE KOMUNIKACJI.
 • Pomaga przezwyciężać trudności przy wdrażaniu nowych rozwiązań poprzez otwartą komunikację.
 • Pozwala dzielić się doświadczeniem.
 • Pozwala rozwiązywać problemy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Integruje kadrę managerską.

Założenia

 • program  składa się z 10 spotkań grupowych face to face lub/i on-line: 1-1,5 godziny każde.
 • w ramach programu każdy uczestnik odbywa 10 sesji indywidualnych on-line – ok. 1 godziny każde.
 • każdy z uczestników realizuje cele programu oraz własny cel indywidualny zintegrowany z celem programu.

Zakres tematyczny

BLOK 1.

LIDER  ZESPOŁU – INTRAKOMUNIKACJA : cechy lidera, budowanie autorytetu lidera, kształtowanie postawy lidera – KOMUNIKACJA Z POZIOMU LIDER.

BLOK 2.

INTEGRACJA – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA: budowanie zaufania poprzez otwartą komunikację, lider jako integrujący do współpracy i współdziałania.

BLOK 3.

KOMUNIKACJA ROLI: planowanie, delegowanie obowiązków, udzielanie informacji zwrotnej, monitorowanie.

BLOK 4.

SKUTECZNA KOMUNIKACJA: style i wzorce komunikacyjne, szumy komunikacyjne a intencja, zarządzanie konfliktem, otwarta komunikacja jako strategia zarządzania.

Korzyści dla managera

 • Zarządzanie zespołem w oparciu o WYKORZYSTANIE OTWARTEJ  KOMUNIKACJI.
 • Motywowanie członków zespołu  –  KOMUNIKACJA W RELACJACH.
 • Planowanie pracy własnej i zespołu – INTRAKOMUNIKACJA.
 • Wyznaczanie i osiąganie celów indywidualnych i zespołowych – MONITOROWANIE PRZEPŁYWÓW KOMUNIKACYJNYCH.
 • Delegowania obowiązków oraz ich indywidualizowanie w oparciu o mocne strony pracowników – KOMUNIKACJA  EMPATII I WARTOŚCI.
 • Udzielanie informacji zwrotnej  – KOMUNIKACJA ASERTYWNA.
 • Prowadzenie spotkań z zespołem – PLANOWANIE I OSIĄGANIE CELÓW POPRZEZ KOMUNIKACJĘ.
 • Zarządzanie konfliktem – KOMUNIKACJA NASTAWIONA NA WSPÓŁPRACĘ.
 • KOMUNIKACJA JAKO STYL ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM.

Korzyści dla zespołu

 • Wzrost zaufania.
 • Integracja.
 • Skuteczna i otwarta komunikacja.
 • Eliminowanie deficytów.
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów.
 • Wsparcie i współpraca.
 • Rozwój.
 • Działanie strategiczne.
 • Wzrost efektywności i produktywności indywidualnej i zespołowej.
 • Otwartość na zmiany i wdrażanie nowych rozwiązań.
 • Działanie zespołowe jako element strategii firmy.

Pytania?
Chcesz się dowiedzieć, jak pracuję?
Chcesz poznać szczegóły mojej oferty?
Zadzwoń do mnie lub napisz – zapraszam do kontaktu

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Odpisuję najszybciej jak to możliwe

Wybierz dogodny termin w kalendarzu online