Kurs na szczęśliwy związek

Kurs na szczęśliwy związek

Gwiazda Północna. Znana też jest jako Gwiazda Polarna.

Wyznacza kierunek północny i pozwala zawsze znaleźć właściwą drogę, szczególnie wtedy, kiedy się zgubiliśmy. Taką rolę pełni od wieków. Ma też swoja pradawną symbolikę. W kulturze Majów była uważana za rodzaj bóstwa, któremu składano hołd, aby zapewnić sobie jego przychylność i nie zgubić się w drodze.

Symbolika gwiazdy jest bardzo bogata. W kulturze i tradycji gwiazda jest symbolem mądrości, przewodnika, nieskończoności i wiedzy o przyszłości. Gwiazda Polarna to symbol kierunku na drodze życia, jest bardzo potrzebna, aby się nie zgubić, ale i dotrzeć tam, dokąd chcemy dojść.

Czym zatem kierować się w życiu?

Jak znaleźć swoją Gwiazdę Północną – swoją przewodniczkę, jak o niej pamiętać i jak się nie zgubić na własnej drodze życia?

Z pewnością na te pytania każdy potrzebuje odpowiedzieć w zgodzie z samym sobą. Każdemu z nas życie inaczej się ułożyło, jedni z nas mają rodziny, inny postawili na karierę zawodową, większość z nas próbuje to pogodzić. Każdy z nas samodzielnie układa swoje priorytety i inaczej dąży do osiągnięcia w życiu spełnienia.

Można więc powiedzieć, że każdy z nas ma swoją Gwiazdę Polarną. I jest w tym dużo racji, jednak jako ludzkość obieramy bardzo podobny życiowy kurs – kurs na szczęśliwe życie, kurs na szczęśliwy związek, ponieważ nasza ludzka satysfakcja życiowa oraz poczucie szczęścia biorą się właśnie z relacji.

Dowodzi tego m.in. badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda, które zakończyło się w 2015 roku. (rozpoczęto je w 1938 i jest jednym z najdłużej trwających badań).

Czym są priorytety?

Priorytety, czyli wartości, jakimi się kierujemy oraz kwestie, które są dla nas ważne. To niejako rama naszego życia, fundament, na którym bazuje cała reszta.
Priorytety pozwalają na ułożenie pewnej hierarchii wartości, która pozwala na określenie tego, co jest w życiu istotne, na czym chcemy się skupić, jakie są nasze cele.

Priorytety mamy już w dzieciństwie, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy. Już bowiem jako dzieci określamy, czy przekładamy np. przyjaźń z koleżanką nad znajomość z nowymi kolegami.

Podejmowanie decyzji jest wyrazem naszych priorytetów, nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy. Priorytetem można nazwać również najważniejsze sprawy, najbardziej istotne cele oraz marzenia, które chcemy spełnić.

Ustalanie priorytetów w życiu

Co więc może być naszym priorytetem życiowym? Nadrzędną wartością, do której wszystko inne się odnosi? Jedni na pierwszym miejscu stawiają zdrowie. Istotnym priorytetem dla innych jest rodzina. Wśród priorytetów znajduje się też praca, dla niektórych sposób zarabiania na życie, a dla innych możliwość doskonalenia siebie czy osiągania prestiżu społecznego. Priorytety możemy mieć podobne, ale mogą być ułożone w bardzo indywidualnej hierarchii i inaczej rozumiane, gdy chodzi o zależności między nimi. Bezdyskusyjnie ważne jest, aby mieć je uświadomione, gdyż dopiero wtedy działają jak Gwiazda Polarna.

Stałość czy zmienność priorytetów?

Nie da się ukryć, że priorytety mogą być uzależnione od płci. Dla kobiet np. istotne jest znalezienie partnera życiowego, posiadanie dziecka, stworzenie bezpiecznego i ciepłego domu, bycie dobrą żoną i troskliwą matką. Dla mężczyzny z kolei ważne bywa zapewnienie rodzinie bytu, posiadanie pracy, która pozwoli na samorozwój oraz utrzymanie najbliższych.

Priorytety mogą się także zmieniać na skutek wydarzeń, jakie mają miejsce w naszym życiu. Bardzo często priorytety zmieniają się, gdy poważnie zachorujemy. Zaczynamy wtedy kierować się w życiu zupełnie innymi wartościami. Dotychczasowe priorytety ulegają przewartościowaniu. Dlatego ważne jest, aby raz na jakiś czas dokonywać „przeglądu” swoich priorytetów, aby je uaktualniać i uadekwatniać do naszego „tu i teraz”.

Kurs na szczęśliwy związek

Nie znam chyba nikogo, kto nie chce mieć szczęśliwego związku. Oczywiście stwierdzenie to dotyczy osób chcących tworzyć i tworzących związki. Jeśli decydujemy się na związek, to z myślą, żeby był szczęśliwy. Z rozmów z wieloma osobami: i kobietami, i mężczyznami wiem jednak, że związku bardzo często nie ma na liście priorytetów. Pozostają na niej: zdrowie, praca, rodzina oraz inne, ale nie ma wśród nich związku.

Jakie są tego konsekwencje? Bardzo różne, jednak odwołując się do symboliki Gwiazdy Polarnej, można powiedzieć, że to nie ona wyznacza nam kurs. Nie ona jest naszą przewodniczką na drodze do szczęśliwego związku, więc błądzimy, zbaczamy z drogi, nie wiemy, gdzie jesteśmy. Mamy poczucie zagubienia, osamotnienia i przeżywamy jeszcze wiele innych emocji i trudności w związku.

Mówiąc prościej, mamy poczucie oddalenia, a nie bliskości. Brakuje nam wspólnego czasu. Każdy z nas koncentruje się na własnych sprawach, czyli własnych- indywidualnych priorytetach. Nie rozmawiamy ze sobą, żyjemy razem, ale jakby obok siebie.

Jeśli więc zależy nam na naszym związku, potraktujmy go jak priorytet. Przyznajmy mu miejsce w hierarchii ważności. A potem obierzmy kurs na szczęśliwy związek i podążajmy obraną drogą każdego dnia.

Gwiazda Polarna

Masz swoją Gwiazdę Polarną? Masz swoją przewodniczkę, która prowadzi Cię ku Twojej szczęśliwej przyszłości? Ku Twojemu szczęśliwemu związkowi? To duże i uogólniające słowa, jednak wartości i relacje – z sobą i z innymi, stanowią o poczuciu satysfakcji i szczęścia w życiu. I to jest fakt.

A jeśli nie masz dotąd swojej Gwiazdy Północnej, to może czas ją odnaleźć i nie odkładać tego na później. Twoje życie i Twój związek dzieją się każdego dnia i każdego dnia potrzebujesz wiedzieć, dokąd zmierzasz, żeby iść dalej.

Zapisz się na bezpłatny webinar i poznaj 5 sposobów na dobry związek, które pomogą Ci osiągnąć cel, jakim jest szczęśliwy związek!

Na webinar zapiszesz się tutaj.

Zostaw komentarz