Coaching | Propozycje

Coaching indywidualny i grupowy

Liderom biznesu, menadżerom każdego szczebla oraz pracownikom firm oferuję wsparcie w opracowywaniu strategii podnoszących efektywność pracy zespołu. Wspomagam Klientów w rozwoju  kompetencji przywódczych, przeprowadzaniu zmian lub przygotowaniu się do nich. Towarzysząc Klientowi w jego drodze do celu, pomagam mu dostrzec wagę strategii komunikacyjnych oraz zarządzania konfliktem. Swoje działania poprzedzam diagnozą pozwalającą dostosowywać do szczególnych potrzeb Klienta czy zespołu konkretne, indywidualne narzędzia i zadania.

Praca opiera się na obopólnej relacji wynikającej z zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Moje rozumienie caochingu zakłada traktowanie człowieka całościowo. Jako istotę posiadającą wszystko, co jest potrzebne do rozwoju. Jako istotę z potencjałem, którego być może sama nie dostrzega. W swojej pracy pomagam Klientowi dostrzec i rozwinąć jego potencjał, co przekłada się na wzrost satysfakcji z własnego życia.

Coaching grupowy | Akademia Rodzica

Grupa i zespól to nie to samo, więc w ramach coachingu grupowego prowadzę kursy i warsztaty rozwojowe. Część z nich dedykowana jest rodzicom w ramach Akademii Rodzica. Powstała ona jako odpowiedź na potrzeby rodziców, z którymi spotykam się jako wieloletni pedagog i nauczyciel. Wychowanie dziecka to doświadczenie nieustannej zmiany i trudno czasami zachować równowagę wobec wyzwań i problemów rodzicielstwa. Rodzicielstwo przynosi wiele emocji, problemów komunikacyjnych, ale zawsze ma jeden cel – dobro i szczęście dziecka. Pracując metodami aktywnymi, uczestnicy warsztatów rozwijają swoje kompetencje rodzicielskie, które mogą weryfikować w praktyce.

Oferuję też moim Klientom indywidualne spotkania mentoringowe czy superwizję.

Coaching grupowy | Akademia Rozwoju

Coaching grupowy, to również oferta kursów i warsztatów dla grup osób chcących rozwijać się w określonych obszarach umiejętności i kompetencji. Odpowiedzią na potrzeby w tym zakresie jest Akademia Rozwoju, w ramach której odbywają się  spotkania na tematy związane m.in ze strategiami komunikacyjnymi, sposobami zarządzania, wytyczaniem celów, autoprezentacją, przemówieniami i wystąpieniami publicznymi oraz wiele innych. Metody i narzędzia coachingowe w tym zakresie pozwalają lepiej poznać siebie, swoje wybory, przyjrzeć się relacjom, pokonać własne lęki oraz zaplanować działania podnoszące jakość funkcjonowania.