Czym jest coaching?

Coaching jest procesem, prowadzi do rozwoju i zmian.

Coaching jest formą skierowana do osób, które chcą się rozwijać, które podejmują zmiany lub muszą się z nimi zmierzyć. Polecany dla tych, którzy efektywnie chcą realizować swoje cele i dla tych, którzy chcą je dopiero odkryć.

Coaching jest formą często wybieraną przez osoby, które chcą zaplanować swoją karierę lub ją udoskonalić, stworzyć własną firmę lub ulepszyć istniejącą, znaleźć pracę lub ją zmienić. Dla wszystkich, którzy chcą polepszyć jakość swojego życia zarówno zawodowego jak i osobistego. Przeznaczony jest dla każdego, kto chce pracować nad własnym rozwojem, samorealizacją czy poprawą swojego funkcjonowania.

W coachingu rozwój i zmiana są nierozerwalnie ze sobą związane.

Czym jest coaching?

Coaching jest procesem, prowadzi do rozwoju i zmian.

Coaching jest formą skierowana do osób, które chcą się rozwijać, które podejmują zmiany lub muszą się z nimi zmierzyć. Polecany dla tych, którzy efektywnie chcą realizować swoje cele i dla tych, którzy chcą je dopiero odkryć.

Coaching jest formą często wybieraną przez osoby, które chcą zaplanować swoją karierę lub ją udoskonalić, stworzyć własną firmę lub ulepszyć istniejącą, znaleźć pracę lub ją zmienić. Dla wszystkich, którzy chcą polepszyć jakość swojego życia zarówno zawodowego jak i osobistego. Przeznaczony jest dla każdego, kto chce pracować nad własnym rozwojem, samorealizacją czy poprawą swojego funkcjonowania.

W coachingu rozwój i zmiana są nierozerwalnie ze sobą związane.

Jak przebiega coaching?

Coaching obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań, które są ukierunkowane na realizację wytyczonego przez Klienta celu. Podczas sesji coach pomaga Klientowi odkryć niewykorzystane zasoby i zrobić z nich użytek. Poprzez uważny kontakt, stawianie odpowiednich pytań, wyznaczanie zadań i stosowanie rozmaitych narzędzi coach pracuje z Klientem, wspierając go w stawianiu kolejnych kroków na drodze do osiągnięcia celu. Dzięki ciągłej analizie, modyfikowaniu sposobów działania Klienta, coaching sprzyja skutecznemu wprowadzaniu w życie zmian, nabywaniu nowych umiejętności oraz budowaniu równowagi.

Coaching jest bezpieczną relacją, w której Klient znajduje harmonię między własnymi wyzwaniami a wsparciem coacha.  

Jak przebiega coaching?

Coaching obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań, które są ukierunkowane na realizację wytyczonego przez Klienta celu. Podczas sesji coach pomaga Klientowi odkryć niewykorzystane zasoby i zrobić z nich użytek. Poprzez uważny kontakt, stawianie odpowiednich pytań, wyznaczanie zadań i stosowanie rozmaitych narzędzi coach pracuje z Klientem, wspierając go w stawianiu kolejnych kroków na drodze do osiągnięcia celu. Dzięki ciągłej analizie, modyfikowaniu sposobów działania Klienta, coaching sprzyja skutecznemu wprowadzaniu w życie zmian, nabywaniu nowych umiejętności oraz budowaniu równowagi.

Coaching jest bezpieczną relacją, w której Klient znajduje harmonię między własnymi wyzwaniami a wsparciem coacha.